Изградени обекти

2015г. - 2015 г.- Завършена цялостна реконструкция на аспирационно-обезпрашителната инсталация в ССТ на ОК „Елаците”-с. Мирково, направена по проект на „МЕТЕКО” АД и реализирана от колектива на ССТ. Инсталацията има обща производителност около 600 000 м3/час и обхваща 14 технологични потока. В резултат на синхронизираните мерки, включващи ново аеродинамично оразмеряване и разработка на специални местни смукатели на оптимални места в цеха, в комбинация с интелигентно разработена и рационално управлявана система за прахоподтискане с водна мъгла, както и с реализация на технологични мерки за ограничаване на вторичното запрашване, се постигна рязко подобряване на условията в работната среда. Намали се наполовина запрашеността на улавяния във филтрите въздух. Системата от аспирационни въздухопроводи е изцяло изпълнена от оребрени полиетиленови и полипропиленови тръби и фасонни части, с което се удължава значително експлоатационният им живот при работа с абразивния прах.

След основна модернизация и автоматизация на съществуващите електрофилтри, поддържани и работещи от 80-те години насам, се гарантира емисия на комин, значително по-ниска от ПДЕ.