4520 .:МЕТЕКО АД:.

Брошури

Брошура 1
- Общо представяне на фирмата.

Брошура 2
- Приложение на прахоочистните инсталации, проектирани и изграждани от МЕТЕКО АД.

Брошура 3
- Обезпрашителни инсталации за асфалтови бази.

Брошура 4
- Пасивен патронен филтър за обезпрашаване на силози.

Брошура 5
- Разширяване производството на прахоочистни инсталации.