Сертификати

На 04.08.2017г. „МЕТЕКО” АД беше пресертифицирано по новата версия на стандарта ISO 9001:2015 от „РИНА БЪЛГАРИЯ” ЕООД.


Декларация на ръководството на "МЕТЕКО" АД за политика на качеството


През месец юли 2016г. беше извършена оценка на фирма „МЕТЕКО” АД в съответствие с европейски стандарт за управление на иновациите от IMP3rove – European Innovation Management Academy.


„МЕТЕКО” АД беше сравнена с 361 фирми от сектора „Производство на машини и оборудване”. Резултатът на фирмата е 78%, докато шампионите по растеж (фирмите с най-бързо растящи приходи, продажби и брой служители) получават резултат от 59%. Осредненото представяне на фирмите от сравнителния клас е 52%.


„МЕТЕКО” АД получи Сертификат CEN TS 16555-1 и CEN Workshop Agreement CWA 15899 за иновационен мениджмънт, показващ конкурентоспособността на предприятието в сравнение с най-добрите и средни по успеваемост предприятия в бранша в ЕС.На 20.08.2014г.МЕТЕКО” АД беше сертифицирано по ISO 9001:2008 от „РИНА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с област на приложение: Инженеринг, доставка и въвеждане в експлоатация на екологични съоръжения, търговия, гаранционно и следгаранционно обслужване.


През 2004 г. МЕТЕКО АД внедри система за управление на качеството в съответствие със стандартите ISO, а в началото на 2005 г. получи Сертификат за качество от независимата сертификационна организация Bureau Veritas с акредитации UKAS/Великобритания/, ANSI-RAB /САЩ/.През януари 2010 г. СУК беше пресертифицирана по последната версия на стандарта ISO 9001:2008.


Въведената и сертифицирана Система за управление на качеството доведе не само до подобрение на процесите в организацията и достигане на ново по-високо равнище на удовлетвореност и доверие от страна на клиентите на МЕТЕКО АД в България, но и се превърна в ефективно средство за привличане на нови партньори на дружеството от Европа и останалия свят.