Сервизни услуги

МЕТЕКО АД предлага пълно гаранционно обслужване на всички изградени прахоочистни съоръжения като извършва незабавна безплатна подмяна на износени или аварирали възли.

След определен период на експлоатация и приключване на поетите гаранции изградените очистни съоръжения се нуждаят от системно сервизно обслужване, за да се гарантира тяхната техническа изправност.
МЕТЕКО АД осигурява сервизно обслужване на обезпрашителни инсталации, които са проектирани и изградени от дружеството, а също и на такива, доставени от други производители. Предлаганите сервизни услуги могат да бъдат с договор за сервизна поддръжка или на повикване. Договорите за сервизна поддръжка отговарят на специфичните нужди на всеки отделен клиент и гарантират някои предимства по отношение на обслужване и цени.

Сервизната поддръжка включва:
 • Регулярни посещения на обекта
 • Ревизия и профилактично-ремонтни дейности
 • Резервни части
 • Доставка и подмяна на дефектирали и износени части и елементи
 • Доставка и подмяна на консумативи
  - филтърни ръкави/патрони
  - микрофилтри и силикагел за изсушители и елементи за подготовка на сгъстен въздух
  - мембрани и бобини за електромагнитни вентили
 • Цялостна настройка на инсталациите с цел достигане на нормалните им експлоатационни параметри