Изградени обекти

2017г. „МЕТЕКО” АД достави три обезмирисителни инсталации за ПСОВ – Враца. Инсталациите са въведени успешно в експлоатация през месец август 2017г.
2017г. През месец април 2017г. „МЕТЕКО” АД достави на ТЕЦ ДЕВЕН оборудване за обезпрашаване по проект: „Инсталация за обезпрашаване на Гуменотранспортна лента за въглищен прах”. Още..
2016г. В края на м.юли 2016 г. беше успешно въведена в редовна експлоатация проектираната, доставена и изградена до ключ от „МЕТЕКО” оригинална аспирационна и пречиствателна инсталация към четири вани за разтваряне на ксантогенати в реагентно отделение на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД. Още..
2015г. ПСОВ „Созопол”- четири обезмирисителни инсталации тип “MET DEO” производителности : Q1= 11 700 м3/час- 1 бр.; Q2= 7 000 м3/час- 2 бр.; Q3= 3 400 м3/час- 1 бр. Още..
2015г. „Асрел-Медет” АД- гр. Панагюрище- изградени три комплексни обезпрашителни инсталации с производителности по 25 000 м3/час всяка. Три ръкавни филтъра тип „МЕТ JET” : към ПТК, пластинчати питатели в КЕТ и бункер-буфер Още..
2015г. Беше успешно завършена цялостна реконструкция на аспирационно-обезпрашителната инсталация в ССТ на ОК „Елаците”-с. Мирково, направена по проект на „МЕТЕКО” АД и реализирана от колектива на ССТ. Инсталацията има обща производителност около 600 000 м3/час и обхваща 14 технологични потока. Още..
2015г. - „МЕТЕКО” АД достави две обезмирисителни инсталация към ПСОВ – гр. Варна, чийто главен изпълнител е Хидрострой АД.
Инсталациите са успешно въведени в експлоатация в края на м. юни 2015г. Още ..
2015г. - Реконструирана и модернизирана пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Габрово беше приета от главния възложител на 19.05.2015г. Още ..
2015г. - „Рока България” АД- гр. Каспичан- цех „масоподготвителен”. Патронен филтър “ MET CART” с производителност 10 000 м3/час. Комплект със смукателен вентилатор, снабден със шумозаглушител. Инсталирана мощност 15 kW. В редовна експлоатация от края на м. април 2015 г. Още ..
2015г. - Аспирационно-обезпрашителна инсталация към лаборатория за проборазделяне в Рудничен Комплекс „Елаците” – гр. Етрополе. Оригинален комплексен проект, който обхваща осем места на аспирация и промишлен патронен филтър с импулсна регенерация на патроните... Още ..
2015г. - През месец януари влязоха в експлоатация два броя специализирани Обезмирисителни инсталации с производителности 6500м3/ч и 2760м3/ч за цех за третиране на органични утайки в ПСОВ – гр. Павликени. Още ..
2014г. - През месец февруари беше пуснат в редовна експлоатация филтър в „РОКА БЪЛГАРИЯ” АД с производителност Q=3200м3/ч. Още ..
2013 г. - влезе в редовна експлоатация доставеният от „МЕТЕКО” АД прахоуловителен възел към ПВ1-ССТ-ОК „ЕЛАЦИТЕ”, с. Мирково - Q=20000м3/ч;
2013 г. “АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Чепеларе - нов патронен филтър Q=1000м3/ч;
Още ..
2013 г. “АББ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Раковски - Доставка на два броя шумоизолирани кабини за шмиргеловане, разработени на база специфично задание на инвеститора. Кабините са проектирани с технологичен отвор в тавана, който позволява манипулации с кран вътре, както и приточно-смукателни аспирационни системи. Още...
2012г. „Девен”АД – Солвей Соди - Девня - Доставка на обoрудване за реконструкция и разширение на обезпрашителни инсталации към транспортна линия за твърдо гориво и варовик.
2012 г. “АББ АУТОМЕЙШЪН” ЕООД – гр. Раковски - Доставка на два броя патронни филтри с импулсна регенерация на филтруващите елементи – ВВП-16/1000 и ВВП-20/1000 с максимален дебит на филтрувания въздух съответно 3000 m3/h 4000 m3/h. Още...
2012 г. „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ООД – гр. Велико Търново - Изградена до ключ обезпрашителна инсталация към сушилен барабан на асфалтосмесител в Aсфалтова база с. Русаля. За конкретния случай бе проектиран, изработен и доставен ръкавен филтър SEMJET-I-3x72/4500 с капацитет 45000m3/h. Още...
2012 г. “Прити-95” ООД – гр. Лясковец - произведен и доставен патронен филтър ВВП-36x2000 с производителност 10000m3/h, монтиран към инсталация за плазмено рязане. . Още...
2011г. “Асарел Медет” АД – гр. Панагюрище - Проектирани, произведени и доставени 3 броя ръкавни филтри SEMJET-I-2х72/2200 с капацитет 15000 m3/h и един брой SEMJET-I-2х72/1800 с капацитет 12000 m3/h при реконструкция и модернизация на корпус „Ситно трошене” и „Претоварен възел №1” в ОФ „Асарел”. Още...
2011 “СВИЛОЦЕЛ” ЕАД – гр. Свищов - Изгрaдени до ключ 2 броя аспирационно-обезпрашителни инсталации на Сортировка №1 и Сортировка №2, включително лентовите транспортьори към тях и 1 бр. пневмотранспортна система за събиране на прахта от филтрите до бункер за прах, Q=14 000м3/ч Още...
2010 „ТЕРМОБИЛД” ООД – гр. Смолян. - Четири броя патронни филтри, тип ВВП-9х1000 за очистване на фини прахове при производство на ски, Q=1000м3/ч
2010г. „ТЕХКЕРАМИК-М” ООД, гр. Мездра - Обезпрашителна инсталация за разпрашителна сушилна DOST-D20, Q=1100м3/ч
2010г. „АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД - гр. Чепеларе - Патронен филтър за обезпрашаване на копир-фреза за ламинат, Q=2000м3/ч
2009-2010г. „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД - Обезпрашителна инсталация за асфалтова база - гр. Средец, Q=20000м3/ч
2009г. „C.P.R Construction Brothers" Ltd. - Обезпрашителна инсталация на пакетажна машина Haver-Packer 6/4RLE, Q=12000м3/ч
2009г. Барс” АД - Шумен - Обезпрашителна инсталация за асфалтова база, Q=22000 ÷ 25000м3/ч
2008г. “C.P.R. Constantinou Brothers” Ltd - Никозия, Кипър - Обезпрашител-
на инсталация към дробилна инсталация на тухларна фабрика, Q = 28000 м3/ч
2008г. „Бисер Олива” АД-Ст.Загора -Доставка на три броя обезпрашителни инсталации към котли за изгаряне на слънчогледови люспи, Q = 25000 м3/ч
2008г. „Булсар” ООД – Пловдив - Ръкавен филтър за дървопреработващ цех, Q = 27000 м3/ч
2008г. „Галко” АД - Радомир - Доставка на оборудване за въвеждане в експлоатация на ръкавен филтър, Q =
2007г. „Девен”АД – Солвей Соди - Девня - Обезпрашителни инсталации към транспортна линия за твърдо гориво и варовик – доставка и работен проект , Q = 12000 м3/ч, Q = 6000 м3/ч
2007г. „Девен”АД – Солвей Соди -Девня - Обезпрашителни инсталации към транспортна линия за твърдо гориво и варовик – доставка и работен проект, Q = 12000 м3/ч, Q = 9000 м3/ч, Q = 7500 м3/ч
2007г. „Пътстройинженеринг” АД – гр.Враца - Обезпрашителна инсталация за асфалтова база – гр. Враца, Q = 20000 м3/ч
2007г. „Пътстрой-92” АД – гр. София - Обезпрашителна инсталация за асфалтова база – гр. Костинброд, Q = 45000 м3/ч
2007г. „ BLICK-9”-Завод за РVС профили - гр. София - Ръкавен филтър с производителност Q = 3300 м3/ч
2007г. „Пътища и мостове”ЕООД - гр. Варна - Обезпрашителна инста-
лация за асфалтова база – с.Старо Оряхово, Q = 20000 м3/ч
2007г. „Пътища и мостове ПРО”ЕООД - гр.Провадия - Обезпрашителна инсталация за асфалтова база – гр. Провадия, Q = 20000 м3/ч
2007г. „Пътно строителство”АД - гр. Добрич - Обезпрашителна инсталация за асфалтова база – с.Врачанци, Q = 42000 м3/ч
2006-2007г. “ТЕЦ-Бобов дол” АД - Аспирационно-обезпрашителна инсталация ГТЛ-1 /Перкови питатели/ и центр. прахосмукачни системи ЦПС1 и ЦПС2.
Q = 130600 м3/ч
2006 г. “Строителни изделия” АД - с.Хан Крум - Доставка на 3 бр. пасивни филтгри тип ВВП-4 х 0,5. Q = 1500 м3/ч
2006г. „ BLICK-9”-Завод за РVС профили - гр. София - Ръкавен филтър с производителност - Q = 3300 м3/ч
2006г. „Комекс Ко” ООД – гр. Пловдив - Аспирационно-обезпрашителна инсталация за очистване на газове от индукционна пещ в „НЕОХИМ” АД
Q = 6000 м3/ч
2006г. „ПРИТИ 95” ООД- гр. Лясковец - Патронен филтър към маса за плазмено рязане в цех „Водни ризи” – гр. Горна Оряховица, Q = 10000 м3/ч
2006г. „Инжстройинженеринг”АД - гр. Варна - Обезпрашителна инсталация за асфалтова база – гр. Варна, Q = 40000-45000 м3/ч
2006г. „Пътища и мостове”ЕООД - гр. Варна - Обезпрашителна инсталация за асфалтова база – гр. Варна, Q = 42000 м3/ч
2006г. „Пътно строителство”АД - гр. Добрич - Обезпрашителна инсталация за асфалтова база – гр. Каварна, Q = 42000 м3/ч
2006г. „Община Троян – гр. Троян - Сортировъчна инсталация за твърди битови отпадъци. Капацитет - 24 т/смяна.
2004г. ТИТАН “Златна Панега Цимант”АД - Ръкавни филтри за обезпра-шаване на 3 броя силози за цимент, Q = 66000 м3/ч
2004г. “Динамо” ЕООД – гр. Севлиево - Аспирационно-обезпрашителни системи за различните производства - Работен проект, Q = 127500 м3/ч

2004г. “Пътстрой” – гр. Габрово - Аспирационно-обезпрашителна инсталация за асфалтова база- Работен проект, Q =50000 м3/ч
2004г. “Девен” АД – гр. Девня - Работен проект за аспирационно-обезпра-шителни инсталации на пресипни възли по тракта на въглеподаването и надбункерна галерия, Q =58500 м3/ч
2004г. „Инжстрой”ЕООД гр. Плевен - Аспирационно-обезпрашителна инсталация за асфалтова база - Работен проект, Q = 16500 м3/ч
2004г. “РЖ Институт” АД Скопие, Р.Македония - Прахоочистна инста-
лация на газове, аспирирани от пещ за топене на алуминий, Q = 13000 м3/ч
2004г. “ТЕЦ-Бобов дол” АД - Работен проект за “Аспирационно-обезпра-
шителна инсталация” за цех “Въглеподаване”, обект ГТЛ-1 /перкови питатели/. Q = 130600 м3/ч
2004г. “ Спетема кафе” ЕООД, София - Обезпрашителна и транспортна инсталация от три броя циклони, Q = 400 м3/ч