Изградени обекти

2015 г. - Реконструирана и модернизирана пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Габрово беше приета от главния възложител на 19.05.2015г.
МЕТЕКО” АД достави три обезмирисителни инсталации, тип MET DEO за производствените сгради в пречиствателната станция.
Повече информация

Галерия