Изградени обекти

2015г. - „МЕТЕКО” АД достави две обезмирисителни инсталация към ПСОВ – гр. Варна, чийто главен изпълнител е Хидрострой АД. Инсталациите са успешно въведени в експлоатация в края на м. юни 2015г.

Галерия