Изградени обекти

2014г. - През месец февруари беше пуснат в редовна експлоатация филтър в „РОКА БЪЛГАРИЯ” АД с производителност Q=3200м3/ч.

Галерия