Изградени обекти

2015 г. - ПСОВ „Созопол”- четири обезмирисителни инсталации тип “MET DEO” производителности : Q1= 11 700 м3/час- 1 бр.; Q2= 7 000 м3/час- 2 бр.; Q3= 3 400 м3/час- 1 бр. В редовна експлоатация от м. септември 2015.Галерия