Изградени обекти

2015 г. - „Асрел-Медет” АД- гр. Панагюрище- изградени три комплексни обезпрашителни инсталации с производителности по 25 000 м3/час всяка. Три ръкавни филтъра тип „МЕТ JET” : към ПТК, пластинчати питатели в КЕТ и бункер-буфер , в рамките на новоизградената циклично-поточна транспортна линия ЦПТ-III. Инсталациите включват освен филтри съответни смукателни вентилатори, обслужващи стълби, площадки и две компресорни инсталации за доставка на сгъстен въздух. При проведените измервания на запрашеност на комини след ръкавните филтри са доказани прахови емисии под 20 мг/н м3.


Референция

Галерия