Изградени обекти

През месец април 2017г. „МЕТЕКО” АД достави на ТЕЦ ДЕВЕН оборудване за обезпрашаване по проект: „Инсталация за обезпрашаване на Гуменотранспортна лента за въглищен прах”.

Бяха извършени единични изпитания и инсталацията е въведена успешно в редовна експлоатация.

Галерия