Обезмирисителни инсталации

 

            От 2011 г. „МЕТЕКО” АД се специализира в разработването на ефикасни обезмирисителни инсталации, които третират аспирационен въздух от цехове, в които има източници на органични, лошо миришещи  изпарения.

            За технологични пари, съдържащи меркаптани има разработена оригинална технология на принцип на адсорбция върху зеолит, за която е защитен  т.нар. „полезен модел”.

            През 2013-2015 г. фирмата  се специализира в изработването на обезмирисителни инсталации за лошомиришещи органични вещества на принципа на адсорбция върху активен въглен.

Предимствата на изработените обезмирисителни инсталации от фирма „МЕТЕКО” АД доведоха до неколкократен избор за доставчик на обезмирисители, предназначени за вентилационен въздух, аспириран от цеховете  за третиране на органични отпадъчни утайки в редица пречиствателни станции за отпадни води:

 

№ по ред

ПСОВ

Брой

Дебит на пречистваните газове, м3/ч.

Изпълнител

Фаза

1

ПСОВ-СОЗОПОЛ

3

-3 400;

-7 000;

-11 700

 

„ХИДРОСТРОЙ” АД

Доставени, в процес на монтаж

2

ПСОВ-ВАРНА

2

-10 000;

-2 000

„ХИДРОСТРОЙ” АД

Доставени, в процес на монтаж

3

ПСОВ-ПАВЛИКЕНИ

2

-6 500;

-2 760

„ИСА ИНВЕСТ ПАВЛИКЕНИ”

Завършен монтаж, пуск

4

ПСОВ-

ГАБРОВО

3

-11 000/5 500;

-8400;

-8500/4250

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД

В процес на изработка

5

ПСОВ-ПЕТРИЧ

2

-12 000;

-10 000

„СП ХОЛДИНГ”

В процес на проектиране

 

      Всички обезмирисителни инсталации се доставят в комплект с подходящи вентилатори, които осъществяват аспирирането на замърсения въздух от цеховете и преминаването му през адсорбционната камера. В някои случаи / ПСОВ ГАБРОВО/ се  работи в два различни експлоатационни режима- зимен и летен- при различни дебити на аспирирани въздух. Тогава се доставят специални вентилатори с честотно регулиране на оборотите.

 

      За всеки конкретен проект „МЕТЕКО”  АД разработва и доставя подходяща за конкретните условия инсталация, проектирана и реализирана по поръчка.

 


Нов патент от МЕТЕКО АД