Сортировъчни линии за твърди битови отпадъци

МЕТЕКО АД проектира и доставя различни по капацитет сортировъчни линии за твърди битови отпадъци, разработва работни проекти на цели сортировъчни участъци / от приемане на отпадъка до извозването му в балиран вид към съответните депа/ Отделните компоненти от оборудването на сортировъчната линия се подбират в зависимост от средно дневното количество отпадъци, постъпващи за преработка.

Примерни варианти :
 • І вариант : 25 – 30 т/ дневно количество отпадъци за сортиране – за населени места до 30 хиляди жители.
 • ІІ варинат : 40 – 50 т/дневно количество отпадъци за сортиране – за населени места до 60 хиляди жители.
 • ІІІ вариант : 80 – 100 т/дневно количество отпадъци за сортиране– за населени места до 120 хиляди жители.

Основни съоръжения, влизащи в комплектовката на сортиращите линии :

 • Захранващ бункер – специално проектиран да захранва с отпадък лентов транспортьор.
 • Лентови транспортьори – хоризонтален приемен, наклонен транспортен.
 • Устройство за разкъсване на торби.
 • Технологично оборудване за раздробяване на пластмаси /дробилки и мелници/.
 • Барабанно сито.
 • Магнитен сепаратор.
 • Метална естакада с работни постове за сортиране на отпадъците.
 • Конвейери за ръчно сортиране.
 • Балиращо устройство.
 • Трошачка за стъкло.
 • Електро, КИП и А съоръжения.
 • Транспортна рампа и мотокар за товарене на балите и сортираните материали.

Комплектоването на сортировъчните линии се извършва в зависимост от изискванията на клиента, състава и количеството на третираните отпадъци.

При желание на нашите клиенти гореизборените съоръжения могат да бъдат заявени като отделни доставки.